messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 49
เดือนนี้2,478
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)69,496
ทั้งหมด 280,000

info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก (3Rs)[19 มีนาคม 2567]
กิจกรรม"หนูน้อยปลูกผักสวนครัว"[15 มีนาคม 2567]
ตรวจติดตามกำกับดูแลโครงการอาหารกลางวัน(นมโรงเรียน)[15 มีนาคม 2567]
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่[14 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview18
งานของดี ท่าหลวง ณ หน้าที่ว่าการ อ. ท่าหลวง จ.ลพบุรี เรื่ม???? 25 มี.ค -2 เม.ย 67 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview65
พยากรณ์อากาศจังหวัดลพบุรี ประจำวันที่ 7 มี.ค. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview39

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview17
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview56
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview57
รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายการผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview180
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview232

thumb_up facebook fanpage

กำหนดการชำระภาษีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอปรับปรุง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 092-565-1935
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ
(ONE STOP SERVICE : OSS)

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ