เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 103
จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 102
แผ่นพับ-วินัย
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 104
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการรักษาวินัยแผ่นพับประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการรักษาวินัย
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 7
แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัย
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาลตำบล พนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 7
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 113 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]