เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 424
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 43
จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 37
แผ่นพับ-วินัย
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 38
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 49 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ