เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview25
photo วันที่ 26 มิถุนายน ในต่อต้านยาเสพติดโลก grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview25
find_in_page ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดลพบุรี ในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview34
photo ฝนมาแล้ว ระวังไข้เลือดออกกันด้วยนะคะ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview15
photo วันที่ ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview19

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล จำนวน 14 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สองตอน (รถแดง) หมายเลขทะเบียน กง- ๓๕๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (หลังวัดท่าหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมฮิทเตอร์เครื่องปั่นขนหมู (งานโรงฆ่าสัตว์) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview28

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview93

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม