เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 2
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการขุดลอกคลองสาธารณะในเขตเ่ทศบาลตำบลบ้านท่่าหลวง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ก่อสร้างทางน้ำล้น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 13 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง หมู่่ที่ 9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการหรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าหลวง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล จำนวน 14 จุด ประเภทเครื่องควบคุมและรับสัญญาณเสียงไร้สาย (ลูกข่ายย่อย)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จัดซื้อชุดควบคุมการออกอากาศระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 82-6162 ลพบุรี
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
rss_feed การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564)
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 262
rss_feed การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564)
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564)
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
rss_feed รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 298
rss_feed การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 300
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1