เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
folder ตารางเปิดเผยราคากลาง
insert_drive_file ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ครั้งที่ 2 วิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัสติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 20 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ราคากลางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนนแอลฟัลส์ติกคอนกรีต-ซอยเทศบาล-7 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ราคากลาง-ก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนซอยเทศบาล-10.2-แยกขวา-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ราคากลาง-ก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนสายสหกรณ์-หัวลำแยกซ้าย-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ซอยบ้านนางละมูล-คำภูมี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ราคากลางโครงการขุดวางท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ราคากลางงานขุดวางท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด 4 นิ้ว และ ขนาด 6 นิ้ว (86,0000 บาท) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างพื้น-คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ-ซอยเทศบาล-7 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนนแอลฟัลส์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล-3-แยกขวา-1-เชื่อมถนนหน้าโรงฆ่าสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างถนนแอลฟัลส์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล-3-แยกขวา-1-เชื่อมถนนหน้าโรงฆ่าสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
description ตารางเปิดเผยราคากลาง-ก่อสร้างถนนแอสฟัสส์ติกคอนกรีต เทศบาล 3 แยกขวา 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
photo ราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสส์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล​ 3​ แยกขวา​ 1​ เชื่อมถนนหน้าโรงฆ่าสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ตารางเปิดเผยราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
photo ราคากลางโครงการก่อสร้างพื้น​ คสล.​พร้อมวางท่อระบายน้ำ​ คสล.ซอยเทศบาล​ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ราคากลางก่อสร้างสร้างพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3