messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างทางน้ำล้น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 13 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง หมู่่ที่ 9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างขุดลอกคลองสาธารณะ(คลองจันทร์อินทร์) หมู่ที่ 3 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันทีี่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ให้กับดรงเรียนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล จำนวน 14 จุด ประเภทเครื่องควบคุมและรับสัญญาณเสียงไร้สาย (ลูกข่ายย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อค่าโปรแกรมน้ำซอฟแวร์และค่าโปรแกรมสำหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและเติมน้ำยาดับเพลิง ชนิดเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างขยายท่อเมนส่งน้ำประปา โดยใช้ท่อ HDPE - PN6 ขนาด 2 นิ้ว หมู่ที่ 9 ระยะทาง 625 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล 22 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed ซื้อจัดซื้อชุดควบคุมการออกอากาศระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเดือน กุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินลูกรัง) จำนวน 152 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 82-6162 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 8 แยกขวา (ทางเข้าโรงผลิตประปา) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 260
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซ้าย 2 เชื่อมทางหลวงแขวงชนบท ลบ.4135 - บ้านท่ากรวด (ทางเช้าโรงงานอุตสาหกรรม ที.เอ็น. จำกัด) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 แยกขวา 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองธรรมชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 257
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฆ 7685 ลพบุรี จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 286
rss_feed จ้างเหมาบริการพร้อมจัดซื้อแผ่นยางปูพื้นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 307
1 - 24 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1