เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 60
เดือนนี้4,115
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)40,053
ทั้งหมด 191,075

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [5 กุมภาพันธ์ 2567]
พิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ โอวาทกาโม) เจ้าคณะตำบลท่าหลวง เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง [4 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมการปล่อยแถว "Kick Off" เปิดปฏิบัติการ ตัดวงจรยาเสพติดอย่างเข้มข้นและเด็ดขาดทั้งแผ่นดิน [31 มกราคม 2567]
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ในการดำเนินการ สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง [30 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
พบเห็นเบาะแสยาเสพติด แจ้ง!!! poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview13
กำหนดการชำระภาษีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีในเตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview35

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview8
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายการผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview176
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview207

thumb_up facebook fanpage

กำหนดการชำระภาษีต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอปรับปรุง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 092-565-1935
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ
(ONE STOP SERVICE : OSS)

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ