เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 397
account_box กองช่าง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายเกษมสันต์ ผดุงกลิ่น
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายเกษมสันต์ ผดุงกลิ่น
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางอรุณวรรณ บุญขำ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางอรุณวรรณ บุญขำ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายธีรฉัตร อ่อนน้อม
พนักงานจ้าง
นายธีรฉัตร อ่อนน้อม
พนักงานจ้าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ