เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
folder การให้บริการสนามกีฬา/อุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง
บัญชีข้อมูลสนามกีฬา/และลานกีฬา

บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา