เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 471
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายวุฒิศักดิ์ บำรุงพานิชย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายวุฒิศักดิ์ บำรุงพานิชย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายพิเชษฐ์ กระพงษ์ทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายพิเชษฐ์ กระพงษ์ทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายประสิทธิ์ งานสลุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายประสิทธิ์ งานสลุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสมเกียรติ สอนดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสมเกียรติ สอนดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสำรวย ทันประโยชน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสำรวย ทันประโยชน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายบัญชา สีเกิดพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายบัญชา สีเกิดพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นางสาวนงลักษณ์ สังข์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นางสาวนงลักษณ์ สังข์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นางบุปผา หมื่นชาตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นางบุปผา หมื่นชาตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายวินัย สามสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายวินัย สามสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายนกเล็ก ครองสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายนกเล็ก ครองสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสมชาย กล่อมใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายสมชาย กล่อมใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายจิรายุส ผดุงกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
นายจิรายุส ผดุงกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ