messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์สองตอน (รถแดง) หมายเลขทะเบียน กง- ๓๕๕๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล จำนวน 14 จุด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (หลังวัดท่าหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมฮิทเตอร์เครื่องปั่นขนหมู (งานโรงฆ่าสัตว์) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 39
ประชาสัมพันธ์การประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 98
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนฯ ซอยเทศบาล20 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
ประกาศผลผู้ชนะ รถบรรทุกขยะ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อ-0.60-เมตร-พร้อมบ่อพักน้ำ-คสล. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
สัญญาจ้างน-โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน-แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก-ม.4 Do poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างต่อเติมโรงพักสัตว์-โค poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต-ซอยเทศบาล-14 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
สัญญาจ้างกอสรางถนนแอสฟลสติกคอนกรีต-ซอยเทศบาล-๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2