เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 440
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 51
คู่มือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อปท และ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 47
คู่มือการรับสมัครท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงแก
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 45
คู่มือคณะกรรมการประจำหน่วย
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 49
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ