เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
info โครงสร้างองค์กร
แผนผังโครงสร้างฝ่ายการเมือง เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

กองการประปา