เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมปล่อยแถวรักษาความสงบเรียบร้อยในงานลอยกระทง ประจำปี 2564 [19 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2564 [19 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอท่าหลวง และปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ร่วมประชุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2256ขยายผิวจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ระยะที่2) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2564 [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [16 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [12 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ลอยกระทงวิถีใหม่ [12 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ร่วมประชุม ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค อ.ท่าหลวง (การจัดงานวันลอยกระทง ปี 64) [11 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ร่วมประชุม คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่ขอเปิดโรงเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) [10 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
1 - 10 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ