เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 477
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
photo ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือสงเคราะห์ตัดแว่นตา สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ด้อยโอกาส poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์-ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศฯ-เรื่องขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินฯ-และการงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม-ปี-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าหลวงยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าหลวงยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ