เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 380
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล    ชื่อไฟล์: p7rQfulWed110511.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    ชื่อไฟล์: AEbs4AiWed110900.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกัน    ชื่อไฟล์: q7u98KsWed110728.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ