เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 396
image ป้ายประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดลพบุรี [13 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
รับประทานอาหารกลางวัน [30 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
มอบอาหารว่างให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ [30 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
กิจกรรมกระบวนการชุมชนบำบัด (ยาเสพติด) CBTx [29 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
โครงการชุมชนบ้านท่าหลวงร่วมใจปลูกผักพื้นบ้านท้องถิ่น [29 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระบาดรอบใหม่ [29 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวัน [23 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ แก่ผู้พิการทางสายตา [23 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี2564 [22 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
โครงการอาหารกลางวัน โดยนายกภิรมย์ ผดุงกลิ่น [16 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
1 - 10 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ