ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง