เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 474
สอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
รายละเอียด : กรณี เด็กหญิงผู้ประสบปัญหาทางสังคม อายุ 12 ปี พิการทางสติปัญญา (ปัจจุบันรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลท่าหลวง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ติดเตียง ) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บิดา มารดา เสียชีวิต อาศัยอยู่ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง กับ ยาย ซึ่งป่วยเป็นโรคตับ ช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย มีความประสงค์จะส่งคนพิการเข้ารับการอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ เนื่องจากไม่สามารถดูแลคนพิการได้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประสานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเข้ารับการอุปการะของสถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการ และได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการเข้ารับการอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ทั้งนี้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการเข้ารับการอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการแล้ว
ผู้โพส : สำนักปลัด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-565-1935
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
info สอบถามข้อมูล
ประกาศ